PŁYTY WARSTWOWE
z rdzeniem poliuretanowym.
                   Arctherm 1003B (HB)
                   Arctherm 1001TS                    Arctherm 2003BI (HBI)

PŁYTY WARSTWOWE
z rdzeniem styropianowym.
                   Prekon Termoplus PWD
                   Prekon Termoplus PWS                    Prekon Termofrost (HBI)

ARCLAD
Blachy trapezowe - faliste...
                   Trapezowe
                   Faliste
                   Kasetowe
                   Dachówka

ARVAL
Systemy elewacyjne.
                   Systemy elewacyjne

Hairock S
System lekkiej obudowy oparty jest na stalowych kasetach wzdłużnych HPL 100/600, blachach stalowych trapezowych oraz falistych, wełnie mineralnej, łącznikach samowiercących oraz taśmach uszczelniających. Ponadto zawiera szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i wytyczne potrzebne przy montażu ścian.

Elementy systemu:
- Kaseta stalowa 100/600 Arcelor Construction Polska stanowiąca konstrukcję nośną systemu HAIROCK S, dostarczana w grubościach od 0,75 do 1,25 mm, umożliwiająca realizację ścian o rozpiętości konstrukcyjnej powyżej 6 metrów.
- Dwugęstościowe płyty z wełny mineralnej STALROCK MAX o grubości 140 mm z wyfrezowanym zamkiem dostosowanym do złącz kasety, zapewniające dzięki wysokim właściwościom izolacyjnym (lambda = 0,036 W/mK) i przeciwogniowym wyjątkowe walory termiczno-pożarowe systemu HAIROCK S.
- Elewacyjna blacha zewnętrzna trapezowa lub falista Arcelor Construction Polska układana pionowo lub w układzie horyzontalnym dostarczana z różnymi powłokami lakierniczymi w bogatej palecie kolorystycznej.
- Łącznik SDC2-A16-5,5x6,3 SFS Intec do mocowania zewnętrznej blachy elewacyjnej lub podkonstrukcji nośnej dla blachy elewacyjnej układanej horyzontalnie.
- Uzupełniające elementy pomocnicze to łączniki do szycia kaset oraz taśmy uszczelniające.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
Zastosowanie w systemie elementów niepalnych, stanowiących zarówno szkielet systemu (kasety stalowe, okładziny elewacyjne) jak i izolację termiczną (niepalna wełna mineralna ROCKWOOL – klasa reakcji na ogień A1) w powiązaniu z mocowaniem elementów okładziny zewnętrznej pozwalającym uniknąć powstawania mostków termicznych dało w rezultacie wyjątkowe wyniki w badaniach odporności ogniowej wg PN EN- 1364-1: 2001. Przegroda HAIROCK S posiada wg kryteriów normy PN-EN 13501-2:2005 klasę odporności ogniowej EW 180 i EI 60.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
Lekka ściana osłonowa HAIROCK S charakteryzuje się znakomitymi parametrami izolacyjności cieplnej. Wyniki wykonanych badań oraz obliczeń w Zakładzie Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w celu wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła całej przegrody potwierdziły wysoką jakość wszystkich elementów składowych HAIROCK S. Wartość całkowitego współczynnika przenikania ciepła (uwzględniającego mostki liniowe i punktowe) Uc lekkiej ściany osłonowej HAIROCK S wynosi 0,31 W/m^(2)K dla grubości izolacji 140 mm. Wartość ta dotyczy zarówno układu pionowego, jak i układu poziomego blach elewacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE
Badania właściwości akustycznych przegrody HAIROCK S w Zakładzie Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej potwierdziły wysokie walory tego rozwiązania w ochronie obiektów przed hałasem oraz możliwość efektywnego wykorzystania wersji HAIROCK S z kasetami perforowanymi jako wewnętrznego ustroju akustycznego.


Site map    Mapa Strony
COPYRIGHT © 2004 - 2009 ESBUD Sławomir Kosno
Email: Esbud@vp.pl | Tel: 0 604428310
www.karolnowak.pl Design Technology ©