PŁYTY WARSTWOWE
z rdzeniem poliuretanowym.
                   Arctherm 1003B (HB)
                   Arctherm 1001TS                    Arctherm 2003BI (HBI)

PŁYTY WARSTWOWE
z rdzeniem styropianowym.
                   Prekon Termoplus PWD
                   Prekon Termoplus PWS                    Prekon Termofrost (HBI)

ARCLAD
Blachy trapezowe - faliste...
                   Trapezowe
                   Faliste
                   Kasetowe
                   Dachówka

ARVAL
Systemy elewacyjne.
                   Systemy elewacyjne

Prekon Termofrost
Płyta chłodnicza
Płyty warstwowe Prekon Termofrost to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy zewnętrzne tworzy blacha 0.50 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką organiczną z poliestru lub plastizolu. Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany ze styropianu samogasnącego odmiany PS_E FS-15. Do stosowania w chłodniach mają zastosowanie płyty o grubości 200 i 250 mm.

Główną zaletą płyty warstwowej Prekon Termofrost wynikającą z jej zastosowania jest znaczne zmniejszenie ciężaru konstrukcji nośnej, krótki czas montażu i demontażu płyty, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów inwestycji. Ponadto płyty Prekon Termofrost charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, dobrą izolacyjnością akustyczną, dużą odpornością ogniową oraz walorami estetycznymi i łatwością konserwacji.

Zastosowanie płyty Prekon Termofrost: Ściany osłonowe, ściany działowe, sufity podwieszone, ocieplenie istniejących ścian i dachów w obiektach chłodniczych z temperaturą wewnętrzną w zakresie – 30 o C - 0 o C lub w obiektach o specjalnych wymaganiach.


Site map    Mapa Strony
COPYRIGHT © 2004 - 2009 ESBUD Sławomir Kosno
Email: Esbud@vp.pl | Tel: 0 604428310
www.karolnowak.pl Design Technology ©